Spolupráce se Sdružením sportovních svazů podepsána

V rámci tradičního setkání Jubilantů Dukly 2018, 4. prosince v DAP, byla podpisem stvrzena spolupráce dvou významných subjektů českého sportu. Ředitel ASC DUKLA plukovník Ing. Jaroslav Priščák za ASC DUKLA a JUDr. Ing. Zdeněk Ertl za Sdružení sportovních svazů České republiky podepsali memorandum o dlouhodobé spolupráci.

Cílem spolupráce je: 
– Přirozeně propojovat profesionální a amatérský sport, vrcholné sportovní výkony s každodenním sportováním organizované i neorganizované veřejnosti.
– Prostřednictvím sportovní činnosti, minulých i současných sportovních osobností posilovat hrdé národní sebevědomí a vlastenecké cítění.
– Vedle propagace zdravého životního stylu podporovat sportovní volnočasové aktivity, které připravují občany, zejména děti a mládež, na zvládání potenciálních krizových situací.
– Nabízet širší možnosti sportovního vyžití a zviditelňovat sportovní odvětví, která nejsou v zájmu největších médií.

Tyto a další cíle rozpracovali partneři do několika oblastí, např. sportovní, mediální, organizační či marketingové. O naplňování navázané spolupráce budou oba subjekty českého sportu průběžně informovat.

Pokračujte ve čtení